21 Mart 2012 Çarşamba

Amak-ı Hayal

"Kasvet, neşeden daha çok bulaşıcıdır.""...Bununla beraber bir kazadan ve tesadüften ibaret olan hayatta, hafif delileri eğleyecek kadar zevk bulunduğu inkar edilemez. İnsanların hayvanlık ve cehalet devirlerinde icat ettikleri kelimelere ruh vere vere, bunları hayal renkleri ile süsleye süsleye bir hisler silsilesi meydana getirmişlerdir ki, bunlar, binlerce yüzyıldır, tekamül ede ede, miras yoluyla bize kadar gelmişlerdir. Biz de asılları "vücut bakımından hiç" ve "bilgi bakımından hayal"den ibaret olan bu silsile ile hiçbir meziyeti, hiçbir mahiyeti olmayan eşya topluluğuna bin türlü gönül aldatıcı renkler veriyor, kendimizi tatlı tatlı aldatarak hayatta bir mana görüyoruz. İşte bütün çirkinliği ile gerçek hayat..."

"Saadet, şeytana uymaktır, Havva'ya uymamaktır."
Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi

Hiç yorum yok: